Cpap bipap unterschied?

Cpap bipap verschil?

Zowel CPAP- als BIPAP-beademing zijn de meest voorgeschreven therapieën voor slaapapneu. Beide vormen van beademing zijn gebaseerd op overdruk en leveren 's nachts tijdens de slaap continu ademlucht aan de patiënt via een volgelaats- of neusmasker. Maar wat is precies het verschil?

Altijd al willen weten hoe de twee beademingsmethoden verschillen en voor wie CPAP of BiPAP de betere keuze is? Lees in dit bericht ook hoe slaapapneu zonder masker kan worden behandeld en zelfs permanent kan worden genezen.

Wat hebben CPAP- en BiPAP-therapie met elkaar gemeen?

Voordat we ingaan op de verschillen tussen CPAP en BiPAP, laten we eens kijken naar wat de twee behandelingsbenaderingen gemeen hebben.

CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure. BiPAP staat voor Bilevel Positive Airway Pressure. Beide beademingsmethoden zijn niet-invasieve vormen van therapie voor patiënten met obstructieve slaapapneu.

CPAP- en BiPAP-apparaten verschillen niet in toepassing, functie en werking: CPAP voorziet, net als BiPAP, slaapapneupatiënten 's nachts van lucht via een vol- of neusmasker. De apparaten werken met overdruk, waardoor de lucht direct in de luchtwegen wordt getransporteerd. De overdruk voorkomt dat de farynxspieren inzakken en voorkomt vernauwing van de luchtwegen. Bij correct gebruik stopt positieve drukventilatie, ook wel bekend als pneumatisch spalken, levensbedreigende ademhalingspauzes 's nachts. CPAP en BiPAP verminderen ook het snurken en elimineren het in sommige gevallen zelfs volledig.

Wat is het verschil tussen CPAP- en BiPAP-machines?

Hoewel CPAP en BiPAP qua masker, functionaliteit en openingseffect identiek zijn, verschillen de twee beademingsmethoden ook op enkele punten.

Het meest cruciale verschil is de luchtdruk. CPAP heeft slechts één luchtdrukinstelling, terwijl BiPAP er twee heeft. Dat wil zeggen, een CPAP-machine oefent een constante druk uit op de luchtweg, terwijl een BiPAP-masker een hogere druk uitoefent bij het inademen en een lagere druk bij het uitademen. Als gevolg hiervan moeten CPAP-gebruikers meer kracht gebruiken bij het uitademen dan BiPAP-gebruikers.

Voor wie is CPAP-beademing geschikt?

CPAP is de standaardtherapie voor ernstige obstructieve slaapapneu. CPAP-machines leveren een gestage, gestage stroom perslucht in de luchtwegen. Het variëren van de luchtdruk is bij CPAP niet mogelijk ten opzichte van BiPAP. Veel CPAP-apparaten hebben echter een ingebouwde hellingfunctie. Dergelijke apparaten beginnen dan met een lage drukinstelling en voeren deze geleidelijk op tot de gewenste drukinstelling. Deze comfortfunctie zorgt ervoor dat de druk bij het inslapen niet plots opbouwt en daardoor draaglijker is. Zodra de druk de ingestelde waarde bereikt, blijft deze de hele nacht constant.

Voor wie is BiPAP het apparaat bij uitstek?

Vanwege hun verschillen worden CPAP- en BiPAP-apparaten niet aan dezelfde patiëntengroepen voorgeschreven. BiPAP-therapie wordt vooral vaak gebruikt wanneer CPAP niet het gewenste succes oplevert. Maar BiPAP is ook het apparaat bij uitstek voor slaapapneupatiënten die hoge luchtdrukinstellingen nodig hebben of een bijzonder lage zuurstofverzadiging hebben.

Daarnaast kan de therapie nuttig zijn bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten zoals hartfalen en wordt het ook steeds vaker voorgeschreven voor patiënten met longziekten zoals COPD of bepaalde neuromusculaire aandoeningen.

Wat moet ik doen als ik niet overweg kan met CPAP of BiPAP?

Nachtelijke paniekaanvallen door angst voor verstikking, beperkte mobiliteit door alle kabels en slangen en een misvormd gezicht bij het ontwaken zijn slechts enkele van de bijwerkingen van het dragen van een CPAP- of BiPAP-masker en redenen waarom de ademhalingstherapieën van slaapapneupatiënten niet consistent zijn gevolgd door wil.

Als u het ook moeilijk vindt om constant tegen de luchtdruk in uit te ademen of als overdrukventilatie om een ​​andere reden geen optie voor u is, laten we u dan de "bimaxillaire verplaatsing" met rotatie tegen de klok in uitleggen. De operatie, waarbij de boven- en onderkaak naar voren worden gebracht, is de enige causale therapie voor slaapapneu. Vergeleken met CPAP en BiPAP verlicht een operatie niet alleen de symptomen, maar verwijdt het ook uw luchtweg, waardoor de oorzaak van uw slaapapneu volledig wordt geëlimineerd. Na de operatie hoeft u nooit meer een masker te dragen en kunt u eindelijk weer een nacht doorslapen zonder te stoppen met ademen.

Terug naar blog